آخرین قلک‌شکان محک برگزار می‌شود

صد‌ درصد عواید این بازارچه خیریه صرف ارائه خدمات درمانی و رفاهی کودکان مبتلا به سرطان خواهد شد.