تمجید مسئول ارشد حزب‌الله از دستاوردهای ارتش لبنان در مبارزه با تروریسم

رئیس شورای اجرایی حزب‌الله با اشاره به اهمیت بازداشت یکی از سرکردگان خطرناک داعش به دست ارتش این کشور، آن را دستاوردی بزرگ خواند.