دعوت ترامپ از معشوقه سابق کلینتون برای حضور در مناظره

نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، از معشوقه سابق بیل کلینتون برای حضور در اولین مناظره دو نامزد اصلی انتخابات دعوت کرده است.