باطری اسباب‌بازی با بدن کودکان چه می‌کند! +ویدیو

پزشکان انگلیسی درباره خطر خورده شدن باطریهای کوچک اسباب بازیها توسط کودکان هشدار دادند….