شفیغی: «هیهات» حاصل دغدغه شخصی ۴ کارگردان آن است/ همدانی: نمایش چهره برزخی شخصیت‌ها برای افزایش جذابیت‌های بصری