آپدیت: نگاهی به بازی FIFA 17 و ویژگی های جدید آن

ششم مهر، یکی از مهم ترین و موردانتظارترین بازی های امسال، یعنی بازی FIFA 17 منتشر خواهد شد. این بازی تغییرات بزرگی را نسبت به نیخه های قبلی به همراه دارد که در آپدیت امروز، قصد داریم در مورد آنها صحبت کنیم. در ادامه با تک شات همراه باشید.