دسترسی یکجا به کتابهای عاشورایی میسر شد

اولین نمایشگاه تخصصی کتاب عاشورا از ۵ تا ۱۱ مهر در مجموعه فرهنگی سرچشمه برپا خواهد شد.