گل‌محمدی از هفته پنجم قصد جدایی داشت/ یحیی ۵۰ درصد قراردادش را می‌خواست!