جنگ امروز ما با دشمن جنگ رسانه‌ای است

فرمانده سازمان بسیج مستضعفین گفت: جنگ امروز ما با دشمن جنگ رسانه‌ای است، چراکه دشمن اکنون متوجه شده است که دیگر نمی‌تواند با سلاحش ملتی را مجبور به تسلیم کند.