من آتش نشان هستم و هوادار، نه هیچ چیز دیگر/ از سیر تا پیاز پیدا شدن مارمولک در انزلی