هند پنجمین خودروساز جهان

هند در هفت ماه نخست سال کنونی میلادی پنجمین خودروساز جهان شد.۱۴:۳۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر