میرتاج‌الدینی: نهی احمدی‌نژاد از کاندیداتوری به نفع اصولگرایان شد /قالیباف منتظر است

خبر ندارم آقای ضرغامی به دفتر آقای احمدی نژاد دارد یا ندارد اما او از چهره های جدی و مطرح در جریان اصولگرا و ارزشی بوده و دارای گفتمان است البته هنوز نسبت به کاندیداتوری خودش چیزی نگفته است.