پای هواپیماهای ایتالیا نیز به ایران باز شد/ اول نمایش، بعد خرید

این هواپیما که بناست در روزهای چهارم و پنجم مهرماه در مناطق مختلف ایران و زیر نظر متخصصان فنی پرواز کند، گامی مهم در راستای اجرایی شدن توافق ابتدایی برای ورود ۲۰ هواپیمای مسافرتی خواهد بود.