فریز نفتی ممکن است موجب کاهش دوباره قیمت نفت شود

الکساندر نواک گفت، بر خلاف هدف مورد انتظار از طرح فریز نفتی، توافق بین تولید کنندگان عضو و غیر عضو اوپک در مورد فریز تولید نفت ممکن است منجر به افزایش تولید نفت شیل و در نهایت کاهش قیمت ها شود.