اصفهان در زمینه صنایع دستی دارای برند است

بهمن نامور مطلق با حضور در افتتاحیه نمایشگاه صنایع دستی سیمرغ در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: ویژگی بارز این نمایشگاه حضور چشمگیر شهرهای فعال در زمینه صنایع دستی بوده که نشانگر سیاست های درست در این زمینه است. وی با تاکید بر اینکه اصفهان، مولتی برند است افزود: شهرهای کشور ما به تدریج […]