اپل ضعف امنیتی iOS 10 و فایل های پشتیبان رمزگذاری شده در آن را تایید کرد