قاسمی: ابوظبی مشوق گسترش جنگ افروزی است

سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر خارجه امارات متحده عربی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را تکراری و بی اساس دانست.