رسمی: سرمربی هامبورگ اخراج شد

برونو لابادیا، سرمربی هامبورگ از نیمکت این تیم اخراج شد.