بیانیه ذوب‌آهن پیرامون جدایی گل‌محمدی

روابط عمومی باشگاه ذوب آهن پیرامون برخی مطالب و اظهار نظرهای آقای یحیی گل محمدی در رسانه ها، بیانیه ای رسمی صادر نمود.