شکایت ابتکار از یک خبرگزاری به دلیل ایراد اتهام علیه خود و مادرش

در حالی که مقابله با تخلفات اداری به طور جدی و بی‌اغماض در سازمان حفاظت محیط زیست دنبال می‌شود، این خبرگزاری که در دو دولت قبلی در مقابل تخلفات صدها برابری موارد کنونی، سکوت اختیار می‌کرد، دست به خبرسازی‌های کذب و نشر اکاذیب می‌زند.