آل‌سعود با پول خود انگلیس را هم خرید

روزنامه انگلیسی “آبزرور” تاکید کرد که دولت انگلیس جلوی تحقیق بین المللی درباره جنایت های جنگی در یمن را گرفته است.