گلر برزیلی نفت وارد تهران شد/ یک هلندی و یک کروات در راه تمرینات نفت