صدور ویزای اربعین حسینی از نیمه مهر ماه در ۱۶ مرکز کشورمان نهایی می‌شود