داوران بخش کارتون و کاریکاتور چهارمین جشنواره هنر مقاومت معرفی شدند

حبیب‌الله صادقی، محمدرضا دوست محمدی و سیدمسعود شجاعی‌طباطبایی روز ۷ مهر ماه آثار بخش کارتون و کاریکاتور چهارمین جشنواره هنر مقاومت را داوری می‌کنند.