آخرین وضعیت پرونده همسر مهناز افشار

وکیل مدافع یاسین رامین می‌کوید بخش اعظمی از اسناد و مدارک مربوط به اختلاف حساب موکلش با جمعیت هلال از آلمان به ایران رسیده است.