بیانیه روابط عمومی باشگاه ذوب آهن/ موفقیت‌ها را به تنهایی برای خود مصادره نکنید