وظایف و اختیارات شورای عالی اطلاع‌رسانی به وزارت ارتباطات واگذار شد

شورای عالی فضای مجازی با استناد به بند یک مصوبه بیست و هشتم مبنی بر «تصمیم‌گیری در خصوص شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی» وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار کرده است.به گزارش ایتنا از ایسنا، طی این مصوبه، تمامی وظایف و مسئولیت‌های اجرایی […]