انتشار عکس قاتل ناهض حتر روزنامه نگار اردنی

رسانه‌های اردنی عکسی را از قاتل “ناهض حتر” نویسنده و روزنامه نگار معروف منتشر کردند….