هیچ اعزامی به خارج برای درمان نازایی نداریم

رئیس پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمان ایران گفت: در حال حاضر هیچ اعزامی به منظور درمان نازایی به خارج از کشور نداریم.۱۵:۰۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر