محکومیت عامل تجاوز و قتل دختر ۷ ساله نیشابوری به اعدام در ملاءعام

متهم در بحث تجاوز به عنف به اعدام در ملاءعام، در رابطه با قتل به قصاص نفس و در بحث آدم ربایی نیز به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.