تعداد رشته‌های شرکت کننده در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ به ۴۰ رسید

با اضافه شدن اسکیت برد در توافق نهایی، ۴۰ رشته در بازی‌های آسیایی اندونزی شرکت می‌کنند.