واکنش فرزند حجازی به حکم تهیه‎کننده فیلم حجازی

آتیلا حجازی پیرامون اینکه خانواده حجازی و تهیه کننده فیلم چه اقدامی پیرامون این حکم خواهند داشت، گفت: فکر کنم تهیه کننده فیلم نسبت به این حکم اعتراض کند اما بعید می دانم وی و ما از بابت حرف های وکیل امیر قلعه نویی یا خود ایشان و اطرافیانش بعد از اکران فیلم در ارتباط […]