مرد سال آفریقا در امجدیه (عکس)

آبدی پله فاتح جام باشگاه‌های اروپا و یکی از مشهورترین ستارگان تاریخ فوتبال آفریقا در سال ۱۳۶۴ به همراه تیم غنا به ایران آمده بود.