امضای تفاهم نامه همکاری با شرکت های دانش بنیان بین المللی