اردوغان: نمی‌توان دولت عربستان را به دست‌ داشتن در حادثه یازده سپتامبر متهم کرد

اردوغان تصریح کرد اگر در سوریه منطقه امن ایجاد شود ما طرحی برای ساخت ده هزار واحد مسکونی در آن منطقه با مشارکت عربستان داریم.