سیمئونه: مقابل بارسا منطقی بازی کردیم

دیگو سیمئونه، سرمربی اتلتیکومادرید به دفاع از عملکرد تیمش مقابل بارسلونا پرداخت .