واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به سخنان وزیر خارجه امارات