بلومبرگ: همراهی عربستان در نشست الجزایر یک رویاست

به باور کارشناسان، نشست آتی اوپک با ساز مخالف عربستان بار دیگر شکست می‌خورد و رویای افزایش بهای نفت به کابوس منجر می‌شود.