یادداشت:/ زیدان و ذهن بیمار رونالدو؛ تعویضی که درست بود

در ۲ لحظه از بازی شب گذشته رئال مادرید و لاس پالماس می شد به وضوح دید که خون کریستیانو رونالدو به جوش آمده است.دو لحظه ای که برای خراب شدن شب فوق ستاره کافی بود.