«شاهزاده خانومی در مترو»‌ برای نوجوان ها

رمان «شاهزاده خانومی در مترو»‌ اثر محدثه گودرزی از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.