پورشیب از رسیدن به نیمه نهایی بازماند

کاراته‌کای تیم ملی کشورمان در دیدار یک چهارم نهایی مغلوب شد و از رسیدن به دور نیمه نهایی بازماند.