برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی

جلسات مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۱۲:۰۰ روز یک شنبه ۴ مهر ماه ۱۳۹۵ در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید.به گزارش ایتنا، طبق نتیجه رای‌گیری برای هیئت مدیره در جلسه مجمع عمومی عادی، نام‌بردگان زیر به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره […]