اتهام افشارزاده به مدیران تیم رقیب/ آیا قراردادهای پرسپولیسی ها واقعی است؟

مدیرعامل استقلال در بیانیه ای که در پاسخ به وزیر ورزش منتشر کرده درباره رقم قراردادهای بازیکنان پرسپولیس نیز ابهاماتی را مطرح کرده است.