۳۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده‌ایم

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با اشاره به ساخت ۹۷۵ مدرسه در مناطق محروم کشور گفت: محور اصلی فعالیت‌های ما اشتغالزایی است و تاکنون ۳۰۰ هزار شغل ایجاد کرده‌ایم.