اصناف هیچ‌گاه از روحانیت، ولایت و رهبری فاصله نگرفته‌اند

رییس اتاق اصناف ایران گفت: اصناف هیچ گاه از روحانیت ، ولایت و رهبری فاصله نگرفته اند و همواره در همه عرصه های انقلاب اسلامی حضور فعال داشته و دارند.