اصناف هیچ‌گاه از روحانیت، ولایت و رهبری فاصله نگرفته‌اند