جانشین گل‌محمدی منتظر رئیس هیات مدیره

باشگاه ذوب‌آهن نظر نهایی را درباره زمان انتخاب جانشین احتمالی یحیی گل‌محمدی اعلام کرد.