سرانجام درس شهید فهمیده چه شد؟

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: سال آینده در پایه هفتم درس شهید فهمیده در موضوع ۱۳ ساله‌ها منتشر می‌شود.