واشنگتن حضور نظامی خود در آنسباخ آلمان را ۳ برابر می‌کند