ایجاد فرصت از جانب جامعه بین الملل برای برگزاری نمایشگاه های مختلف در اصفهان

عباس شیردل در گفتگو با خبرنگار ایمنا در حاشیه نشست شورای جهانی صنایع دستی اظهار کرد: این برنامه ، دومین تجربه اجرایی اتحادیه صنایع دستی با مجمع میراث فرهنگی و صنایع دستی است که جامع و بی نقص برگزار شد. وی ادامه داد: درخواست ما از جامعه بین المللی فراهم آوری فرصتی برای برگزاری چندین […]